включи се в отбора

Условия и цени за членове на СБК “STIX” (Съзтезатели по билярд)

Цени

  1. Първа месечна тарифа – безплатна игра на билярд без ограничение във времето срещу месечна членска вноска от 50,00лв.
  2. Втора месечна тарифа – безплатна игра на билярд по два часа на ден срещу месечна членска вноска  от 30,00лв.

Условия за ползване на безплатна игра за съзтезатели:

  1. Тренират сами или с друг член на клуба на една билярдна маса.
  2. Участват задължително в минимум 80% от провежданите Републикански турнири и във всички международни турнири, провеждани на територията на България.
  3. Носят задължително клубен екип (фланелка, риза), предоставен им от СБК “Stix”.
  4. Могат да ползват безплатно маса за тренировки при наличието на минимум две свободни маси за пул.
  5. Сключват договор за членство в СБК “STIX” за минимум една година.